CF Kompetencer_Design og Udvikling

Udvikling

Crowdforce kan fungere som udviklingspartner på mange forskellige måder, men fælles for dem alle er at vi arbejder holistisk med vores projekter. Det vil sige at vi tænker i helheder og sammenhænge.

Design

Hos Crowdforce tilbyder vi design thinking som en udviklingsform indenfor industrielt design. Design thinking er en integreret designproces som syntetiserer en række aspekter, ofte med kompleks sammenhæng. Det er et værdifuldt værktøj i koncept- og produktudviklingsforløb fordi flere ting i udviklingen sideløbende tages højde for. Mange gange handler det om at bryde vaner og gå bagom løsningen. Hvad er problemet i virkeligheden?

I en kreativ proces handler det ikke om at se problemet eller begrænsningerne, men derimod at afdække og undersøge mulighederne. Et produkt har mange ”kunder” igennem dets livscyklus med hver deres behov….

Det kan være voldsomt svært at beskrive hvad det er man faktisk ønsker, og her kan vi assistere i at sammenfatte komplekse situationer til kommunikerbart materiale. Som konsulenthus kan vi kigge på jeres produkter og produktudvikling på flere niveauer. Et par friske øjne ser bedre på hvordan i plejer at gøre og måske altid har gjort. Det kan altid blive bedre. Skal i lancere nye produkter kan vi løbe projektet igennem eller være med til at drive det. Måske har nogle idéer i gerne vil have afprøvet, men har ikke ressourcerne eller kompetencerne til at løfte opgaven så kontakt os og hør om vi kan hjælpe. Den næste cash cow kommer ikke af sig selv.

Crowdforce Design